• Med döden som skugga

Med döden som skugga

Titel: Med döden som skugga

Författare: Besim Aydin

Språk: Svenska

Sidantal: 304

ISBN: 91-631-8584-9

Utgivningsår: 2006/08

Postage is added with the invoice Boken handlar om folkmordet och förföljelserna som begicks mot suryoyerna 1914-1915.

Förövarna var turkar (osmaner) och kurder, som ömsom samarbetade, ömsom stred inbördes.

Vi får genom boken följa den kristne pojken Benjamin, som vid nio års ålder skiljs från sina

föräldrar då byn Zaz invaderas av turkiska soldater och deras kurdiska allierade.

Under sin tid som flykting möter han människor från krigets alla sidor.

Öden och berättelser vävs samman med Benjamins egna reaktioner och iakttagelser i en kamp på liv och död.

Många av händelserna som utförligt beskrivs i boken har inträffat och bygger på

ögonvittnesskildringar och redogörelser som förts vidare från en generation till en annan.

Författaren har broderat ut dessa händelser efter vad han själv fick veta om folkmordet och förföljelserna.

Benjamin själv däremot, finns inte i verkligheten, hans historia bygger på flera olika berättelser om övergreppen.With death as shadow

The book is about the genocide and the victimization who happened against the syriac people 1914-1915. The killers, and bad guys was the Turks (osmaner) and Kurds, which sometimes co-operated, and sometimes fought against each other. Through the book we follow the christian boy Benjamin which near nine years old get lost from his both parents when the village Zaz get invade of Turkish soldiers and their allies, the Kurds. 

During his time as a fugitive he met humans from the both sides of the war.

The destiny and the stories weaves together with Benjamin’s own reactions and observations in a fight on life or death.

Many of the episodes who has been describe very exactly and detailed in the book have happened and is building on eyewitnesses

and accounts who has been passed on from one generation to another.

The author has embroidered out these episodes after what he did get to know about the genocide and the victimization.

Benjamin self, however , doesn’t exist, his story is building on many other stories about the outrages

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Med döden som skugga

  • Product Code: 01
  • Availability: In Stock
  • 150 kr
  • 100 kr

  • Price in reward points: 1